Skip to main content

Connect with odia writers and readers.

।।ହର ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା 🇮🇳।।

ଆମ ମାତୃଭମି ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ

ତ୍ରିକୋଣିୟ ଅଭିଯାନ ।

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଘରେ ଘରେ ରଖି

ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସମ୍ମାନ ।।

ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଅହିଂସା ପ୍ରତୀକ

ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ।

ଫର ଫର ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼େ

ଆମ ବିଜୟ ପତାକା ।।

କେଶରୀ ହରୀତ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଶ୍ୱେତ

ହୃଦେ... (More)

ପୋଷ୍ଟ

।।ହର ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା 🇮🇳।।

ଆମ ମାତୃଭମି ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ

ତ୍ରିକୋଣିୟ ଅଭିଯାନ ।

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଘରେ ଘରେ ରଖି

ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସମ୍ମାନ ।।

ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଅହିଂସା ପ୍ରତୀକ

ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ।

ଫର ଫର ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼େ

ଆମ ବିଜୟ ପତାକା ।।

କେଶରୀ ହରୀତ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଶ୍ୱେତ

ହୃଦେ... (More)