ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବା ଚଳଣିକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ଓ ବିଶ୍ଵାସ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ,... (More)